De voordelen van de solidariteitsreserve ontrafeld

“Ex post sturing via solidariteitsreserve heeft geen meerwaarde”

De solidariteitsreserve is een nieuw element in het pensioenakkoord. Deze reserve kan worden gebruikt voor intergenerationele risicodeling. Wij hebben aan de hand van de academische literatuur geïnventariseerd hoe de solidariteitsreserve kan bijdragen aan risicodeling tussen generaties en wat de implicaties zijn voor de vormgeving van de solidariteitsreserve. Er worden vier voordelen benoemd in Memorie van Toelichting van SZW en met ons onderzoek ontrafelen wij deze geclaimde voordelen.

De vier benoemde voordelen door SZW:

  1. Het delen van beleggingsrisico tussen huidige en toekomstige generaties
  2. Het dempen van verschillen tussen ‘pech- en gelukgeneraties’
  3. Het delen van macrolanglevenrisico tussen generaties
  4. Het delen van inflatierisico tussen generaties

 

Kernboodschap voor de sector

Anders dan vaak gedacht leidt risicodeling bij optimaal beleid met toekomstige generaties niet tot vermindering van het risico voor elke generatie – en dus ook niet tot minder ‘pech- en gelukgeneraties.’ In plaats daarvan leidt het tot meer beleggingsrisico en een hoger  verwacht pensioen voor toekomstige deelnemers.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Magazine
Netspar Brief            •            Werkprogramma 2019-2023           •           Onderzoekagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_tilburg university
B20200214_BlackRock_BLK_eng_black_rgb_small
B20200104_RailOV_logoo.original.grijswaarden
Print
B20190823_mn-logo_small
Bekijk al onze partners